Felanmälan

Om det uppstår problem i din lägenhet, trapphus, tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen är det viktigt att du kontaktar oss, så att vi kan åtgärda felet.

All information såsom namn- och adressuppgifter behandlas med modern teknik och lagras hos AB Uppvidigehus.

Logga in nedan för registrera en felanmälan